Obsah

GDPR v kontextu SV/BD

ARCHÍV ZPRAVODAJŮ

ZPRÁVY PND TV 2018

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Jak ochránit obydlí před požárem?

Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Tak zní staré pořekadlo. Jak docílit toho, aby zůstal pouze naším služebníkem? Základem je prevence a ochrana před požárem, neboť požár v domácnosti může vzniknout z různých, často banálních, důvodů. Na co si dávat doma pozor, aby nedošlo k nechtěnému požáru?

Svíčky, prskavky a zábavná pyrotechnika

Nejčastější příčinou vzniku požárů bývají v domácnosti svíčky, vonné tyčinky ale také prskavky či zábavná pyrotechnika. Pokud jste milovníky romantické atmosféry, kterou dokážou vytvořit zejména svíčky či prskavky, nenechávejte je nikdy doma bez dozoru a už vůbec neodcházejte z domu, pokud je máte zapálené. Stále se totiž jedná o otevřený oheň a je potřeba s ním podle toho zacházet.

 

Pozor na domácí spotřebiče

Požár můžou způsobit také různé domácí spotřebiče, jako je např. starý fén či kulma na vlasy. Ať už máte doma plynový či elektrický sporák a troubu, opět platí – nenechávejte je bez dozoru – obzvláště jsou-li v domácnosti malé děti. V souvislosti s vařením totiž vzniká nejvíce domácích požárů a popálenin. Požár mohou způsobit i maličkosti, jako třeba zbytky jídla na varných deskách či plotýnkách nebo utěrky položené v blízkosti vařiče či trouby.

Dalším problémem, který může způsobit domácí požár, je zanedbaný prachový filtr v sušičce. Častým strašákem bývá také zapomenutá zapojená žehlička do elektřiny. S tím se nese riziko, že horká plocha zapálí například záclony v její blízkosti.

Nenápadný ochránce za pár korun

Pokud i přes preventivní opatření dojde k požáru, měli byste se o tom dozvědět včas, abyste ochránili sebe, své blízké i alespoň část svého majetku. Na možné nebezpečí upozorní hlásiče požáru nebo elektrická požární signalizace. Obě zařízení reagují na kouř nebo zvýšené teplo. Svůj úkol dobře splní i detektor kouře. Důležité je umístit hlásiče na správná místa tak, aby nespustily alarm zbytečně. Nezbytnou součástí by měl být zejména v ložnici, neboť ve spánku člověk jen těžko zareaguje na vznikající požár.

Hasicí sprej či přístroj

Výborným pomocníkem je při bytových požárech univerzální hasicí sprej, kterým požár uhasíte v zárodku než se stačí rozšířit a napáchat velké škody. Je nutné jej však mít uložený nadosah od sporáku. Další možností je hasicí přístroj, který by v bytových domech měl být umístěn někde na chodbě tak, aby byl přístupný všem obyvatelů na patře. Pokud váš dům takový přístroj nemá, je vhodné zainvestovat do svého vlastního.

Protipožární nátěry a dveře

Další preventivní možností, jak se lépe uchránit případnému požáru jsou protipožární nátěry, které prodlužují odolnost konstrukce a tím i dobu potřebnou pro únik a pro hašení. Tyto nátěry slouží i k ochraně rozvodů elektroinstalace. Aplikují se zpravidla na kov, dřevo a sádrokarton.

Podobné vlastnosti mají protipožární dveře. Díky speciálnímu materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, mají při požáru mnohem větší výdrž. Uvádí se minimální doba půl hodiny, což je dost na to, abyste se z hořícího pekla mohli zachránit. Protože protipožární dveře zabraňují šíření požáru, kouře a tepla, umisťují se alespoň tam, kde je riziko požáru nejvyšší.

Nezapomínejte na pravidelné revize

Mít revize elektrických a plynových zařízení a správně vyčištěné komíny je základem požární bezpečnosti. Kontrolu v tomto případě neprovádí revizní technik, ale pověřená osoba. U všech zařízení se provádí kontrola provozuschopnosti jednou ročně. Navíc elektronická požární signalizace vyžaduje každý měsíc zkoušku činnosti ústředny a každý půlrok celkovou zkoušku činnosti. Hasicí přístroje kromě kontroly provozuschopnosti musí mít periodickou zkoušku každých 5 let (vodní a pěnové hasicí přístroje každé 3 roky).

Autor: Pavla Pilchová, Pro náš dům, z.s.