Obsah

GDPR v kontextu SV/BD

ARCHÍV ZPRAVODAJŮ

ZPRÁVY PND TV 2018

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Ptáte se nás ...

Otázka:

Dobrý den,

obracím se na Vás s prosbou o radu. Bydlím v bytovém domě, kde máme SVJ.  Jsem vlastníkem přízemního, se kterým sousedí nebytový prostor - dle prohlášení vlastníka jde o místnost pro úklid a kočárky; podle kolaudačního souhlasu místnost pro úklid. Tato místnost je ostatními vlastníky užívána jako kolárna, tím se zvýšil provoz a také hlučnost nejen přes den, ale i v nočních hodinách. Na příčku, která sousedí s mým bytem, byly přimontovány kovové držáky kol na náklady SVJ, takže jakákoli manipulace s koly je slyšet v bytě. Když jsem na tuto skutečnost poukazovala, bylo mi řečeno, že s tím musím počítat, když jsem si koupila byt vedle této místnosti. Je možné se nějak bránit, aby se místnost neužívala jako kolárna? Za jakoukoli radu budu ráda.

Posluchačka semináře Jak to dělají jinde z Plzně.

Odpověď:

Nejdříve bych vám doporučil se podívat do stanov vašeho SVJ, kterými se řídí každý vlastník v domě a to včetně výboru. Ve vašich stanovách máte například zřízenou funkci revizora. Pominu, že se jedná o nesmysl, protože každý vlastník je ze zákona revizorem sám o sobě. Nicméně, tento člověk, který má dle stanov kontrolovat činnost výboru, musí kontrolovat i to, zda rozhodování výboru odpovídá stanovám, zda nerozhodují o něčem, co je v pravomoci shromáždění. Bohužel, v rozporu se stanovami, nemáte u rejstříkového soudu revizora zapsaného, tzn., že jsou stanovy v tomto bodě neplatné.

Další věc – v prohlášení vlastníka (včetně půdorysu 1.NP) je prostor vedle Vašeho bytu veden jako společná část nemovitosti. To, že v kolaudačním souhlasu je mj. uvedena i úklidová místnost (kočárkárna nikoliv), není rozhodující. O způsobu využití pro správu domu a pozemku rozhoduje vždy společenství na shromáždění.

Je potřeba zjistit kdy, a jakým způsobem, bylo rozhodnuto o způsobu využití společné části domu vedle Vašeho bytu. Pokud vše proběhlo v souladu se zákonem a stanovami, pak je vše v pořádku. Pokud ne, můžete nárokovat uvedení prostoru do stavu v souladu s kolaudačním souhlasem, kde o skladu kol není zmínka.

Každopádně doporučuji probrat tento problém s dalšími vlastníky a sjednotit se na způsobu využití prostoru.

Přeji Vám rozumné sousedy a výdrž při dalším postupu. Kromě toho i hezký den. Vladislav Hrdlička